• Facebook
  • Instagram
全国助産所一覧 全国の相談窓口会員入会申込

助産師になるための教育について

助産師になるための教育機関

助産師になるための教育機関

複数のタイプの教育機関があります。

専門職大学院
大学院修士課程
大学別科
大学院修士課程
大学学部
短大専攻科
専修学校
文部科学大臣指定(認定)
医療関係技術者養成学校一覧

教育の内容

教育の内容

助産師の国家試験を受験するために必要なカリキュラムは保健師助産師看護師学校養成所指定規則に定められています。
基礎助産学、助産診断技術学、地域母子保健、助産管理、臨地実習などがあります。

公益社団法人全国助産師教育協議会